OV & MR

De oudervereniging en medezeggenschapsraad

Oudervereniging
Onderwijs is een deel van de opvoeding. Daarom is er regelmatig contact tussen ouders en school noodzakelijk. Steeds meer ouders willen betrokken worden bij de school en hun inbreng leveren. In het submenu treft u meer informatie aan over onder meer de doelstelling, de samenstelling  en de activiteiten van de oudervereniging. 

Medezeggenschapsraad
Een MR is een medezeggenschapsraad, dat wil zeggen een raad die meepraat en meebeslist over ‘schoolse’ zaken (bijv. schoolgids, schoolplan, schoolondersteuningsprofiel). In de MR is zowel een afvaardiging van de ouders als van het personeel opgenomen. In het submenu treft u meer informatie aan over de samenstelling van de medezeggenschapsraad, de doelstelling en de contactgegevens.