Oudervereniging

Oudervereniging
Onderwijs is een deel van de opvoeding. Daarom is er regelmatig contact tussen ouders en school noodzakelijk. Steeds meer ouders willen betrokken worden bij de school en hun inbreng leveren.

Om betrokkenheid van ouders vorm te geven is er een Oudervereniging aan school verbonden. De Oudervereniging Basisschool ‘de Pas’ bestaat uit allemaal ouders, waarvan de kinderen onze basisschool bezoeken. De vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en een aantal leden.

De Oudervereniging heeft ongeveer 8 vergaderingen per jaar, waarbij altijd een teamlid aanwezig is.

Ze behartigt de belangen van de kinderen tijdens haar activiteiten.

Wilt u een vraag kwijt aan onze oudervereniging: stuur een e-mail naar ovdepas@bsdepas.nl.

Bestuurssamenstelling

Penningmeester: Juul Bruijnen-Vestjens
Lid: Karin Deckers
Lid: Lianne Eijkelberg
Lid: Joyce van Lier
Lid: Aniek Donkers
Lid: Nancy Wijhers
Lid: Judith van Lier
Lid: Harriët Peeters
Lid: Melanie Jonker
Lid: Martine Beurskens

 

Activiteiten

De volgende activiteiten worden jaarlijks door de oudervereniging (mede) georganiseerd en/of gefinancierd:

Overzicht van de jaarlijkse activiteiten van de Oudervereniging. 

  • Meehelpen bij de organisatie van Sinterklaas.
  • Financiële bijdrage leveren aan viering communiefeest en schoolverlaterskamp.
  • Verstrekken van financiële ondersteuning bij diverse activiteiten, bijvoorbeeld klassenbijdrage.
  • Hulp bieden bij activiteiten waarbij leerlingen zijn betrokken, bijvoorbeeld de Kinderboekenweek en het schoolontbijt.
  • Helpen met organiseren en uitvoering van de jaarlijkse Kerst-inn of Kerstviering.
  • Meehelpen bij de organisatie en verzorging van de Gezellige Dag/Koningsspelen.
  • Meehelpen en financiële ondersteuning van Carnaval.
  • Meehelpen en organiseren van het tweejaarlijkse uitstapje
  • Regelen schoolfotograaf en ondersteuning bij het maken van de schoolfoto’s.
  • Eventuele ondersteuning bij andere activiteiten waarvoor wij benaderd worden, bijvoorbeeld een Open Dag.

Om deze activiteiten te kunnen realiseren vraagt de Oudervereniging in het begin van ieder schooljaar schriftelijk een vrijwillige ouderbijdrage van € 12,50 per kind.

Ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor het innen van deze vrijwillige bijdrage kan een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage met de ouders gesloten worden. Deze overeenkomst vindt u in bijlage 6 van deze schoolgids.