Aanmelden leerling

Inschrijven op Natuurtalent:
Voor het eerst naar de basisschool is een hele stap. Natuurlijk willen ouders een fijne school met eventueel goede voor- en naschoolse opvang voor hun kind. Ouders zijn, samen met het kind, natuurlijk altijd welkom om een kijkje te nemen op onze school.

Als uw kind toegelaten is en 4 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar school te komen. U kunt dan enkele dagdelen afspreken met de leerkracht van uw kind om te komen ‘oefenen’. Dit gebeurt altijd in de maand voordat uw kind jarig is. De dag nadat uw kind 4 jaar wordt, mag het definitief naar school.

Dit laatste geldt niet voor de kinderen die in de laatste 4 weken van het lopende schooljaar dan wel in de zomervakantie 4 jaar worden. Zij worden uitgenodigd voor een speciaal wisselmoment in de laatste weken om alvast kennis te maken met de groep en leerkracht(en) waar zij na de zomervakantie deel van uit gaan maken en stromen in na de zomervakantie.

Een afspraak maken kan via: info@kcnatuurtalent.nl / 077-3060900