MR & AC

De medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie 

Op Kindcentrum NatuurTalent hebben wij een medezeggenschapsraad (MR) en een activiteitencommissie (AC). Klik hiernaast voor meer informatie.