Visie

 

Van nature heeft iedereen zijn eigen talenten.

Bij Kindcentrum NatuurTalent kun je spelend en lerend ontdekken wie je bent, wat je kunt en waar je blij van wordt. We bieden jou de ervaringen, kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor een persoonlijke ontwikkeling om met vertrouwen je eigen pad te kunnen bewandelen in de maatschappij.

 

 

Onze kernwaardes uitgelegd:

                   

                             

·       Verwevenheid; onze plek in de maatschappij

·       Kind- ouders- leerkracht/pedagogisch medewerker

·       Samenwerking Hoera Kindercentra (samen onder 1 dak)

·       Samenwerkingspartners: 
  • Dorpsontmoeting
  • VV Helden
  • Jong Nederland Helden
  • IVN Kerkeböske
  • Overige verenigingen

 

·       Van buiten naar binnen halen/van binnen naar buiten gaan

·       ‘Out of the box’ / buiten de gebaande kaders denken. Uitdaging en avontuur

·       Kinderen voor natuur; verantwoord omgaan met natuur

·       Natuur voor kinderen; het benutten van natuur voor een gezonde, sociaal/
        cognitieve ontwikkeling

·       Een groene speelleeromgeving stimuleert, in wisselwerking met binnen, het
        leren

 

 

·       Bewegen, spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Inspannen en ontspannen
        en doen.

·       Ik speel – ik leer – ik ontwikkel – ik ontdek – ik doe – ik verwonder - ik beleef –
        ik beweeg – ik begrijp -ik durf

·       We moedigen kinderen aan om  buiten hun comfortzone te treden en door te
        zetten, waardoor het kind tot verdiepend leren komt. De kracht komt van
        binnenuit. We werken vanuit een groeigerichte mindset en geloven dat
        intelligentie, kwaliteiten en persoonlijkheid zich blijven ontwikkelen.

·       Met meer sport en spel en een beter lichaamsbesef presteren kinderen
        cognitief beter. Kinderen die buitenlesactiviteiten hebben ondernomen, zijn
        taakgerichter.

 

“Van proberen kun je leren!”

 

·       Emotioneel vrij zijn, lekker in je vel

·       Groei, persoonlijke ontwikkeling in kennis en vaardigheden

·       Relatie met jezelf, je groep, je omgeving

·       Nieuwsgierigheid, verwondering, avontuurlijk

·       (Zelf)vertrouwen hebben

·       Uniek zijn

·       Zelfregulatie en zelfreflectie

 ·       Het totale kind; hoofd, hart en handen