Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie van Kindcentrum NatuurTalent is een groep gemotiveerde en betrokken ouders die met veel enthousiasme activiteiten voor al onze kinderen organiseren.

Deze ouders organiseren ieder schooljaar, in samenwerking met de leerkrachten, leuke activiteiten op en rondom ons Kindcentrum. Denk hierbij aan de Sinterklaasviering, Kerst, Pasen, Koningsspelen, ons schooluitje etc.

Al deze activiteiten, vanuit de activiteitencommissie, worden door school bekostigd. Met ingang van schooljaar 2023-2024 vragen wij géén vrijwillige ouderbijdrage meer aan ouders.De opbrengsten van de kledingcontainer die aan de Kloosterstraat is neergezet, de inzamelingsactie van batterijen en deelname aan Spek de Kas vanuit de Jumbo, krijgen wij extra gelden binnen om deze activiteiten te kunnen bekostigen. Blijf daarom vooral uw oude kleding in de kledingcontainer gooien en lever jullie lege batterijen bij ons in. De verzamelton staat in de hal naast de trap naar de schoolbieb toe.

Indien u op- of aanmerkingen heeft, suggesties of leuke ideeën met betrekking tot schoolactiviteiten in welke vorm dan ook, schroom dan niet om dit te delen. Het mailadres van de activiteitencommissie is ac@kcnatuurtalent.nl.