Praktisch

Ontwikkelingsgericht werken met inzet van Jeelo….

De afgelopen schooljaren hebben wij het ontwikkelingsgericht werken (OGO) vanuit de onderbouw (werken met betekenisvolle thema’s, samen met de kinderen onderwijs maken, inzetten op betrokkenheid en welbevinden, steeds voor elk kind op zoek naar het naaste trapje van ontwikkeling) doorgetrokken naar de bovenbouw.

Jeelo is gebaseerd op 3 pijlers, te weten:

  • Samen leven: bij projectmatig werken weet de leerling waarvoor hij het doet. En hij moet altijd rekening houden met de context van het project. Wie hebben allemaal te maken met het project? Op wie en wat is het van invloed? Wie kunnen een bijdrage leveren?
  • Samen werken: bij projectmatig werken doet de leerling het niet alleen. De leerlingen moeten elkaars talenten, elkaars competenties benutten om te komen tot een goed eindresultaat.

Zelfstandig leren: bij projectmatig werken is de leerling (voor onderdelen) zelf verantwoordelijk. De leerling moet dat zelf systematisch uitzoeken, oplossen en/of uitvoeren.

Jeelo gaat niet uit van vakken (geschiedenis, natuur, techniek, aardrijkskunde, etc.) maar gaat ervan uit dat kinderen beter voorbereid zijn op de toekomst als ze leren binnen maatschappelijk relevante contexten. Daarom kiest Jeelo voor de maatschappelijke insteek. Jeelo heeft 5 maatschappelijke insteken voor 12 projecten.

Voor elk project wordt een periode van gemiddeld 6 weken uitgetrokken. In schooljaar 2021/2022 gaan we aan de slag met de 5 projecten uit het aanbod van Jeelo. Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids of op: www.jeelo.nl.