Praktisch

We zijn een kindcentrum waarbij medewerkers van Prisma en Hoera samenwerken om een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen van 0-14 jaar te bevorderen. Het welbevinden is voor ons een voorwaarde om te komen tot leren en hoge betrokkenheid is onze meetlat.

Op onze school werken we volgens een continurooster van 5 gelijke dagen. Per groep zorgen we voor een juiste afwisseling tussen cognitieve, culterele en creatieve leergebieden waarbij we aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de groep. We maken gebruik van de kwaliteiten in het team en stimuleren verdere ontwikkeling van het personeel. Derhalve werken we cyclisch en planmatig in stuurgroepen van onderwijsprofessionals, ouders en specialisten aan onze onderwijskwaliteit .

De afgelopen schooljaren hebben wij het ontwikkelingsgericht werken (OGO) vanuit de onderbouw (werken met betekenisvolle thema’s, samen met de kinderen onderwijs maken, inzetten op betrokkenheid en welbevinden, steeds voor elk kind op zoek naar het naaste trapje van ontwikkeling) doorgetrokken naar de bovenbouw.