Schoolplan

De schoolontwikkeling voor de komende 4 jaren is vastgelegd in het schoolplan 2023-2027.