Verkeer

Wij vinden bij verkeersonderwijs de houding van het kind in het verkeer zeer belangrijk. Wij proberen de ouders er bewust van te maken dat een goede houding bij kinderen wordt gestimuleerd wanneer ook zij hier hun verantwoordelijkheid in nemen.

In de onderbouw is het vakgebied verkeer geïntegreerd binnen verschillende thema’s zoals vervoer, de politie, waar wonen wij etc. Daarbij wordt aandacht besteed aan de regels, de verkeersborden en afspraken die er zijn binnen het verkeer. De kinderen worden zich spelenderwijs bewust van verkeersregels, hun gedrag en verantwoordelijkheid wanneer zij aan het verkeer deelnemen. Waar mogelijk gaan de kinderen buiten, op de speelplaats of in de wijk oefenen. Wij praten hier dan over ervaren, beleven, leren, begrijpen. 

De midden- en bovenbouw maken gebruik van het onlineprogramma van Veilig Verkeer Nederland. Ook staat het praktisch oefenen voorop. De kinderen raken vertrouwd met de verschillende rollen die zij in het verkeer kunnen hebben zoals; speler, wandelaar, fietser, bestuurder. 

In groep 7 nemen de kinderen deel aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Ook wordt er in de bovenbouwgroepen aandacht besteed aan de school – thuisroute en in groep 8 besteden we extra aandacht aan de route naar het Voortgezet Onderwijs. 

Verkeer is een onderdeel van ons onderwijsaanbod naar de kinderen.

Uiteraard zijn ouders mede verantwoordelijk voor het ondersteunen van hun kind tijdens hun deelname aan het verkeer. Dit kan d.m.v. goede voorbeelden maar ook door met de kinderen te praten over de diverse situaties waarin ze zich bevinden.

 

Parkeren:
In het kader van de verkeersveiligheid rondom ons Kindcentrum graag aandacht voor het volgende:

We vragen kinderen en ouders lopend of met de fiets naar ons Kindcentrum te komen, want dat heeft veel voordelen:

  • Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid.
  • Uit onderzoek blijkt dat beweging het leervermogen van kinderen stimuleert.
  • Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan een kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname.
  • Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto ook eens te laten staan.

Toch een keer met de auto naar ons Kindcentrum? Parkeer dan in de parkeervakken, zodat de parkeerplaats overzichtelijk blijft.