Aanmelden kind

Maximum aantal kinderen bereikt in welke groep(en):

Het maximum aantal kinderen in groep 1 in schooljaar 2023-2024 is bereikt. Dat betekent dat wij geen kinderen meer in deze groep kunnen plaatsen.

Voor schooljaar 2024-2025 hebben wij het maximum aantal aanmeldingen voor onze groepen 1 en 2 bereikt. Deze groepen zijn voor schooljaar 2024-2025 dus vol. Dit betekent dat een eventuele aanmelding van uw zoon of dochter op de wachtlijst geplaatst wordt. 

Het maximum aantal kinderen in groep 2 in schooljaar 2025-2026 is daardoor ook bereikt. Dat betekent dat wij geen kinderen meer in deze groep kunnen plaatsen.

U kunt de uitgangspunten en werkwijze van de wachtlijst vinden in ons toelatingsbeleid.

 

Aanmelden

Vanaf de leeftijd van 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind tussen de 3 jaar en 3 jaar en 9 maanden aanmelden bij een school.

Welke school het best passend lijkt voor uw kind, kunt u op een aantal manieren onderzoeken:

·       kijken op de website van de betreffende school;

·       kijken op de website www.scholenopdekaart.nl, hier staat algemene info op maar ook de
        schoolgids (met specifieke info);

·       vragen om een rondleiding en een kennismakingsgesprek op de school; 
        U kunt een afspraak maken via: info@kcnatuurtalent.nl of telefonisch: 077-3060900

·       mensen in uw omgeving bevragen naar ervaringen van de school.


Wij wensen u veel succes met het maken van de juiste schoolkeuze voor uw kind.

 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Vanaf 1-8-2023 gebeurt de aanmelding van de kinderen die naar een Prisma school gaan via één centraal punt, meer informatie vindt u op 'Aanmelden' (prisma-spo.nl)

 

U kunt het ondertekende aanmeldformulier, samen met een kopie van het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw kind, op verschillende manieren inleveren:

·       vul het formulier digitaal in en verstuur dit naar aanmelden@prisma-spo.nl

·       vul het formulier met de hand in en geef het af op het Prisma kantoor of verstuur het per post
        naar het Prisma kantoor (Kerkstraat 32, 5981 CG, Panningen)
 

De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit kan nog éénmalig verlengt worden met 4 weken.

 

Hoe verloopt de start op Kindcentrum NatuurTalent?

  • Als uw kind bij ons is ingeschreven en bijna 4 jaar wordt, krijgt het kind een uitnodiging om naar school te komen.
  • De leerkracht stemt met u af wanneer de oefenmomenten zijn. Dit gebeurt altijd in de maand voordat uw kind jarig is.
  • De dag nadat uw kind 4 jaar wordt, mag het definitief naar school.
     

Dit laatste geldt niet voor de kinderen die in de laatste 6 weken van het lopende schooljaar dan wel in de zomervakantie 4 jaar worden. Zij worden uitgenodigd voor een speciaal wisselmoment in de laatste schoolweek om alvast kennis te maken met de groep en leerkracht(en) waar hij/zij na de zomervakantie deel van uit gaat maken en stromen in na de zomervakantie.

 

Tussentijdse aanmelding

Tijdens het schooljaar kunnen kinderen van andere scholen op ons Kindcentrum worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek met de kwaliteitsmedewerker en/of de directie. De ouders en het kind krijgen de gelegenheid het Kindcentrum te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht. Indien wenselijk mag het kind een dag meedraaien in de nieuwe groep voordat het kind definitief geplaatst wordt. Het dossier van het kind wordt bij de voorgaande school opgevraagd en er wordt door ons bekeken of we kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind.

Zie de schoolgids voor meer details.