Ondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor kinderen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben.

Het bestuur heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als KC NatuurTalent niet zelf een volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een andere (speciale) school in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. Wij zijn dan verplicht om u uit te leggen waarom wij uw kind niet een passend zorgaanbod kunnen bieden. Het uitgangspunt is dat de kansen en mogelijkheden van uw kind centraal staan. Daarbij is het de opzet dat ouders gelijkwaardige gesprekspartners van de school zijn. Een goed contact tussen ouders, leerkrachten en kinderen werkt door in de kwaliteit van de school. Het komt de ontwikkeling van alle kinderen ten goede.

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die wij hebben als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan alle kinderen en kinderen met een meer specifieke of zeer specifieke ondersteuningsbehoeften. Uit dit document blijkt dat wij voldoen aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband is vastgelegd. Bovendien wordt aangegeven voor welke kinderen het team een arrangement heeft.

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben:

  • In de meeste gevallen sluit het onderwijs dat een kind in de groep krijgt goed aan bij zijn of haar ontwikkeling. Dit noemen we ondersteuningsniveau 1.
  • Er zijn kinderen bij wie het leren niet zo vanzelfsprekend verloopt. Soms kan de school dan zelf extra hulp bieden. Dit noemen we ondersteuningsniveau 2.
  • De school kan ook deskundigheid of begeleiding van buitenaf inroepen. Dit noemen we ondersteuningsniveau 3.